Att studera till psykolog

En av de allra populäraste högskoleutbildningarna i Sverige är psykologutbildningen. Det finns ungefär 11000 utbildade psykologer i landet idag, och precis som när det gäller många andra yrkesgrupper väntas stora pensionsavgångar de närmaste åren. De allra flesta psykologer, ungefär 90 %, arbetar inom den offentliga sektorn, och är anställda av kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Övriga psykologer arbetar inom den privata sektorn. Samtidigt är det vanligt att psykologer driver en egen praktik, men det är en ganska liten andel av dem – ungefär en tiondel – som driver den egna mottagningen på heltid.

Grunden för en psykologs arbete är kunskapen om hur människor fungerar, både ensamma och tillsammans med andra. Dessa kunskaper gör att en psykolog kan hjälpa en människa som drabbats av psykisk ohälsa att må bättre. Kunskaperna gör också att en psykolog kan hjälpa grupper, exempelvis på en arbetsplats, att fungera bättre. En psykolog kan arbeta med allt från psykisk sjukdom, som depression, till ledarskapsutbildning.

Precis som en läkare eller sjuksköterska kan välja att specialisera sig på ett visst område kan en psykolog vidareutbilda sig, för att därefter kunna arbeta som psykoterapeut eller specialistpsykolog.

Skillnad mellan psykolog och psykiater

Två yrkesgrupper som ofta blandas samma är psykologer och psykiatriker. Det finns flera viktiga skillnader mellan dessa två. För det första har en psykiater alltid en utbildad läkare, som arbetar inom vården. En psykolog har istället läst en annan typ av utbildning, och har därmed inte samma kunskaper i medicin.

Psykologer har också ett vidare arbetsfält, från att arbeta med olika uppgifter som berör psykisk hälsa och ohälsa inom vården, till att arbeta med organisationer på olika sätt. Det finns exempelvis psykologer som är anställda av rekryteringsföretag för att hjälpa andra företags kunder att hitta de mest lämpliga kandidaterna. Den som väljer att studera till psykolog har ett mycket brett arbetsfält framför sig, och det är just detta som lockar så många studenter till utbildningarna.